Krzysztof Siwiec
Witam
Usługi
O mnie
Kontakt
Doradztwo biznesowe
Consulting IT
Kierowanie projektami
Prowadzenie szkoleń
Inne usługi
Doradztwo, prowadzenie projektów, audyty, prowadzenie szkoleń
Kierowanie projektami

Organizacja i zarządzanie projektami informatycznymi w tym:
  • przygotowanie firmy do realizacji projektu wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego,
  • konsultacje w zakresie samego wyboru zintegrowanego systemu informatycznego,
  • przygotowanie zapytania ofertowego,
  • pomoc przy ocenie ofert,
  • kierowanie projektami,
  • reprezentowanie firmy w komitecie sterującym projektu w roli pełnomocnika ds. projektów

 
WitamUsługiO mnieKontakt
Doradzanie jest sztuką, nie rzemiosłem